Kurumsal | Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Yenilikçi uygulamalarla sektörümüzü yönlendirmek ve müşteri taleplerinde en iyi memnuniyeti sağlamaktır.

Vizyonumuz

Yerli üretimin gücüyle, Avrupa kalitesinden ödün vermeden sektöründe performansına özenilen, çevre ve yaşam değerlerine saygılı öncü bir şirket olmaktır.

Kalite Politikalarımız

 İLKEN ENERJİ GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak; 

► Enerji sistemlerinin üretilmesine ve geliştirilmesine öncülük etmek, ülke ekonomisine katkı ve istihdam artışı sağlamak,

 ► Modern üretim yöntemleri ve ideal hammaddeleri kullanarak müşteriye en ekonomik ve kaliteli ürünün sunmak,

 ► Gerekli eğitimlerle şirket çalışanlarının üretim ve hizmet bilincini sürekli geliştirmek, tüm çalışanlarımızla, daha bilinçli ve sorumluluk alarak, hizmet ve kalite seviyemizin yükseltilmesini sağlamak,

 ► Yönetim Sistemlerimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek, tüm birimlerimizin toplam kalite felsefesi çerçevesinde sürekli iletişim ve takım çalışması neticesinde, gelişmelerini sağlamak,

 ► Doğal kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanarak çevreye duyarlı olmak,

► Ulusal ve Uluslararası standartları, yasal gereklilikleri benimsemek, gereklerini yerine getirmek,

 ► Yönetim Sistemleri uygulanırken tüm paydaşlarımızın beklentilerini dikkate almak,

 ► Kirliliğin önlenmesini ve çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

 ► Bütün atıkların kontrolü ile maksimum geri kazanılmasına veya bertaraf edilmesine önem vermek, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

 ► Enerji tüketiminde modern teknolojiler uygulayarak, enerji tasarrufuna önem vermek; doğal kaynak, hammadde ve enerji kullanımını azaltmak, atıkları en aza indirgemek, olası kirliliği mümkün olduğunca önlemek,

 ► Şirket içinde çevre yönetim sistemi ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,

 ► Tedarikçilerimizi, yasal mevzuata ve İlken Enerji A.Ş.’ nin Yönetimi Sistemi ve ilkelerine uymaları konusunda teşvik etmek,

 ► Modern iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını kullanarak tesisimiz üzerinde genel koruma ve önleme tedbirleri alarak sürekli iyileştirmek, genel korumanın yeterli olmadığı durumlarda kişisel korunma tedbirleri almak,

 ► Hedef sıfır iş kazası prensibi ile çalışmak, kazalara ve sağlık bozulmalarına sebebiyet verebilecek tehlikelerin oluşmasını engellemek, tehlikeli ortamlarla ilgili genel koruma önlemlerini almak,

 Firmamızın Politikasıdır.

 

 Değerlerimiz: